FAU

Ved hver skole skal det være et foreldreråd der alle foresatte som har barn på skolen, er medlemmer. Foreldrerådet skal ivareta fellesinteressene til de foresatte og bidra til at de foresatte medvirker aktivt for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet ved Høybråten skole består av alle foresatte på skolen. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som vanligvis består av foreldrekontaktene. FAU behandler saker på vegne av Foreldrerådet.

Vi bruker HFAU når det er snakk om Høybråten skoles foreldrearbeidsutvalg, og FAU når det er snakk om FAU generelt.

HFAU-styret er valgt av de foresatte og fungerer som et samarbeidsorgan mellom foresatte og skolen. 

FAUs hovedområder

 • Foreldreinvolvering
 • Barnas trivsel
 • Sikkerhet og skolevei
 • Kommunikasjon med skolen og Aktivitetsskolen

HFAU

HFAU har egen hjemmeside hvor du bl.a. finner følgende informasjon:

 • Møtereferater
 • Nyheter
 • Stikk innom!
 • Gå til skolen
 • Gruppekontakter

Link til HFAUs hjemmeside

Styret i HFAU

Leder: Erik Lund
Mob. 472 45 173, epost

Epost til hele styret: epost

Andre kontaktpersoner i styret

Hfau hjemmeside

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU