Skolens historie

De første nybyggerne kom til Høybråten tidlig på 1900-tallet og allerede i 1908 ble det sendt søknad om egen skole for veien til Furuset skole hvor elevene da måtte gå, var både lang og kronglete - spesielt vinterstid. De første søknadene som ble sendt inn ble avslått alle som én.

Horneskolen og Fernerskolen

I 1916 ble det bestemt at Furuset skolekrets skulle deles i to - Furuset og Høybråten. Utskillingen av 1. og 2.trinn i den såkalte Horneskolen, ble første skritt på veien mot egen skole på eget område. Skolen holdt til på "Hornetoppen" (Hornfjellveien).

Tomta "Rosenborg" ble kjøpt i 1917 og her skulle Høybråten skole senere få skue over ikke bare Høybråten, men hele Groruddalen helt ned til Oslofjorden.

3. og 4.trinn ble også skilt ut i 1919 og de fikk tilnavnet Fernerskolen og holdt til i Vardeheimveien. Både den og Horneskolen ble drevet som underbruk av Furuset skole.

Skolen på toppen

Høybråten skole (kilde: Nasjonalbiblioteket)I januar 1922 sto Høybråten skole klar til bruk. 25.november 1923 ble den offisielt innviet av overlærer Bjørnstad. 

Antall innbyggere på Høybråten vokste, og mindre enn ti år etter åpningen fikk vi vårt første tilbygg (1931). Først i 1948 ble Høybråten skole en del av osloskolen da Aker og Oslo ble slått sammen.

Skolen vokste og vokst, i 1961 fikk vi en paviljong med klasserom, grupperom, helsestasjon og tannlegekontor. I kjelleren ble det sågar innredet en scene som ble brukt til aula - denne er det mange som savner i dag. I 1970 var skolekapasiteten sprengt. Over 1000 elever medførte at alle ressurser måtte tas i bruk. Dermed ble det undervisning både på Bedehuset og i aulaen.

Paviljongen måtte stenges i 1998 fordi man fant store forekomster av muggsopp. For å bøte på de tapte klasserommene fikk vi brakker og det ble undervisning på Haugenstua skole.

Nye skolebygg

22.juni 2005 ble Høybråten skole (og Persbråten videregående skole) solgt til Skanska. Det ble inngått en leieavtale for 25 år. Når leieperioden er over, skal Oslo kommune kjøpe skolen tilbake til en pris tilsvarende ett års leie. 

Bygg A hvor administrasjon, 1.-4.trinn og Aktivitetsskolen holder til samt gymsalen ble tatt i bruk i 2007. Året etter gjenoppsto det gamle skolebygget, Bygg C, med helt ny innmat. Her finner du 5.-7.trinn, skolemuseet, biblioteket, og spesialrom for kunst & håndverk, naturfag samt mat & helse.

Kilder

Gro Strømme: Høybråten skoles historie i korte trekk (Høybråten Velforening, Vel-Nytt nr. 1 2012)

Lenge det gikk før Høybråten fikk...

Høybråten Velforening har også utgitt bok: Lenge det gikk før Høybråten fikk... - Et knippe historiske tilbakeblikk i jakten på Høybråtens sjel (1996). Her kan du bl.a. lese om hvordan Høybråten ble til, handelsvirksomheten, Bautaen, veinavnene, stasjonen, kirken og Gutta på skauen.

På sidene 110-126 har Odd Storsveen skrevet om Høybråten skole. Her er det også mange fine bilder.