Råd og tips for bruk

Læringsbrett i bruk på 3. trinn.

UDE har utarbeidet råd og regler for IKT-bruk i Osloskolen generelt.

I tillegg har Høybråten skolen utarbeidet kjøreregler for bruk av læringsbrett. Det er viktig at både elever, foresatte og ansatte er kjent med disse reglene.