Elevrådet

Faglærer Stine Chr. Holtet er skolens elevrådskontakt. Hun hjelper Elevrådet i deres arbeid. Elevrådets leder har møte- og talerett i Driftsstyret. Rådet representerer alle elevene ved skolen.

Elevrådet kan ta opp de sakene de selv ønsker, men i hovedsak dreier det seg om forhold som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser.

Elevrådet kan uttvale seg i alle saker som angår skolen, men loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser. De vedtak som Elevrådet gjør, er uttrykk for elevenes ønsker. På den måten har elevene innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor vil i de fleste tilfeller ta hensyn til de vedtak Elevrådet gjør.

Det sitter to representanter fra hver gruppe på 4.-7.trinn i Elevrådet. Elevrådsstyret velges blant representantene fra 7.trinn. Alle representantene fra 6. og 7.trinn må bruke et friminutt i uka til å være elevvakter. Elevvaktene har et ekstra ansvar ute og skal være positive forbilder og hjelpere ute.

Opplæringslova § 11-2 - Elevråd ved grunnskolar

Elevrådsstyret 2018_19