Elevrådet

Faglærer Stine Chr. Holtet er skolens elevrådskontakt. Hun hjelper Elevrådet i deres arbeid. Elevrådets leder har møte- og talerett i Driftsstyret. Rådet representerer alle elevene ved skolen.

Elevrådet kan ta opp de sakene de selv ønsker, men i hovedsak dreier det seg om forhold som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser.

Elevrådet kan uttvale seg i alle saker som angår skolen, men loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser. De vedtak som Elevrådet gjør, er uttrykk for elevenes ønsker. På den måten har elevene innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor vil i de fleste tilfeller ta hensyn til de vedtak Elevrådet gjør.

Det sitter to representanter fra hver gruppe på 4.-7.trinn i Elevrådet. Elevrådsstyret velges blant representantene fra 7.trinn. Alle representantene fra 6. og 7.trinn må bruke et friminutt i uka til å være elevvakter. Elevvaktene har et ekstra ansvar ute og skal være positive forbilder og hjelpere ute.

Opplæringslova § 11-2 - Elevråd ved grunnskolar

Elevrådsstyret 2019/20

Leder: Daniel, 7D

Nestleder: Julita, 7A

Sekretær: Kornelia, 7B

Kontakt kan skje via e-post til elevrådskontakt Stine Chr. Holtet.

Elevrådsrepresentanter 2019/20

4.trinn:  

 • 4A: Jonatan og Suzanna
 • 4B: Alex og Lily
 • 4C: Adrian og Sukhpreet
 • 4D: Maja og Mahrus

5.trinn:

 • 5A: Ashwiin og Oda
 • 5B: Diya og Michael
 • 5C: Tomine og Samuelle
 • 5D: Annabelle og Jesper

6.trinn:

 • 6A: Frederik og Luciano
 • 6B: Helle og Tuana
 • 6C: Frida og Annicka
 • 6D: Jakob og Fatima

7.trinn:

 • 7A: Tina og Julita
 • 7B: Kornelia og Eila
 • 7C: Marhe og Litya
 • 7D: Daniel og Eirik