Tirsdags- og Onsdagsklubben

Norske Grafikeres Verksted – tungt arbeid (foto: Hanne)

Våren 2019 startet skolens bibliotekslærer, Hanne Whist Johansen, med Onsdagsklubben. Dette var så vellykket at tilbudet er blitt utvidet til også en Tirsdagsklubb høsten 2019. Gjennom klubbene skal medlemmene / elevene oppleve mestring, samarbeide, få positive skoleopplevelser og oppleve arenakompetanse. Medlemmene drar ofte utenfor skolens område sammen med Hanne og andre voksne fra skolen (ressurslærere / assistenter).

Alternative læringsarenaer

Det er mye som skjer på en skole i løpet av ei vanlig uke. Undervisningen foregår som regel på de ulike basene, men vi har også andre læringsarenaer som vi benytter oss av. Noen er veldig lokale som skolens bibliotek, verksted og musikkrom. Andre ligger lett tilgjengelig i skolens nærområde som f.eks. skolehagen og Bygger’n. Andre ganger forflytter vi oss litt lenger. Alle elever ved skolen opplever alternative læringsarenaer flere ganger gjennom skoleåret bl.a. i forbindelse med Den Kulturelle Skolesekken (DKS), turdager og aktivitetsdager.

Alternative læringsarenaer innbyr ofte til læring på en engasjerende og aktiv måte. I tillegg til f.eks. å lære mer om Operaen og det som foregår der med musikk, sang og dans, så lærer elevene hvordan man skal opptre i ulike sosiale settinger, hvordan man skal hilse på ukjente mennesker osv. Elevene får se og oppleve hvordan verden kan arte seg utenfor skoleporten. 

Det er mange ferdigheter og kompetanser som elevene våre skal lære seg. De lærer gjennom å bruke de ulike sansene sine. De ser og leser, lytter og snakker, skriver og tegner. Elevene i Tirsdags- og Onsdagsklubben profitterer på å være mer aktive i sin læring enn det det ofte er rom for innenfor skolens fire vegger. Sammen med Hanne får de tid og rom til å utforske og lære på en helt annen måte. Mye av programmet til klubbene er fastlagt på forhånd med tanke på kompetansemålene i Læreplanverket. De drar bl.a. til Teknisk museumBiblo TøyenDeichman StovnerNaturhistorisk museumHistorisk museumEkeberg skulpturpark, Norske Grafikeres Verksted og ikke minst Hannes atelier i Shoddyfabrikken.

Stovner bibliotek

På det nye biblioteket på Stovner har elevene blant annet jobbet på forskudd med den nye læreplanen som kommer ihøsten 2020. Der har de lært å bruke Tinkercad. En applikasjon som gir brukerne mulighet til å være kreative og designe og skrive ut egenkomponerte 3D-figurer som f.eks. nøkkelringer. Stovner biblioteks 3D-skriver er populær.

På 4. trinn lager elevene ulike brokonstruksjoner hvert år. Da bruker vi som regel papir på ulike måter. På Stovner bibliotek fikk elevene i Onsdagsklubben litt større utfordringer da de skulle lage en berg-og-dalbane som skulle få en kule fra start til mål uten å spore av eller stoppe opp før mållinja. Fallhøyden, svingkurver og hastighet ble viktige elementer å ha fokus på i forbindelse med konstruksjonen. Elevene fikk også konstruere geometriske figurer ved hjelp av sugerør. Og de lærte at hvordan klosser legges i forhold til hverandre er viktig for å få et så stabilt og høyt tårn som mulig.

Biblio Tøyen

På barne- og ungdomsbiblioteket Biblio Tøyen er det ekstra mye spennende å utforske. Der fins det mye mer enn bare bøker. På et lasteplan er det f.eks. et lite kjøkken hvor man kan jobbe med ulike måleenheter og dobling. 

Shoddyfabrikken

Hannes eget keramikkverksted ligger i Shoddyfabrikken. Tidligere var det sjoddi eller revnet tøyfiller I ull som ble laget der. I dag er det et atelier for kunstnere. Her har klubbene vært flere ganger og laget egne analoge 3D-figurer. De har blant annet fått prøve seg på dreiebenken, noe som er mye vanskeligere enn det kanskje kan se ut til. Man må være sjef over leiren og sentrere den godt på dreieskiva. Det er heller ikke lett å lage selfie i leire, men bildene viser at dette mestret elevene i Onsdagsklubben med glans.