MerlæringsLærere - ML

Foreldredager på 1. trinn.

Målet med å ha MerlæringsLærere er at vi ser at dette bidrar til at...

  • Elevenes leseferdigheter forbedres.
  • Elevenes regneferdigheter forbedres.

Organisering av innsats Merlæring på Høybråten skole

Organisering av Merlæring ved Høybråten skole

Tre hovedoppgaver

  1. MerlæringsLærerne skal tilby intensive kurs rettet mot elever som ikke har oppnådd faglig forventet utvikling, eller elever med stort læringspotensial som trenger større utfordringer.
  2. MerlæringsLærerne er skolens faglige ressurspersoner på sitt fag, enten det er i lesing / skriving eller regning. De skal fungere som fagkoordinator, veileder og kursholdere for skolens lærere og assistenter. De kan også bistå i forbindelse med foreldremøter ol.
  3. MerlæringsLærerne skal bistå skole- og AKS-assistenter med å utvikle gode og pedagogiske læringsstøttende aktiviteter. De skal også fungere som veiledere der de går aktivt inn i hverdagen for å modellere, observere og gi tilbakemeldinger.