Ferieklubber

I forbindelse med de enkelte ferieklubbene sendes det ut et program hvor foresatte må skrive hva barnet deres ønsker å være med på. Svarfristen må overholdes. Påmeldingen er bindende etter svarfristen.

Det er viktig at påmeldingene er reelle for at vi skal få riktig bemanning. 

Betaling for ferieklubben blir ført opp som eget punkt på fakturaen for den påfølgende måneden.