Ferieklubber

I forbindelse med de enkelte ferieklubbene sendes det ut et program hvor foresatte må skrive hva barnet deres ønsker å være med på. Svarfristen må overholdes. Påmeldingen er bindende etter svarfristen.

Det er viktig at påmeldingene er reelle for at vi skal få riktig bemanning. 

Betaling for ferieklubben blir ført opp som eget punkt på fakturaen for den påfølgende måneden.

Fravær / beskjeder

Dersom barnet er syk og / eller ikke kan komme på ferieklubben, må du ringe å si i fra før kl. 09.00 (i ferien).

Ring basen som barnet er på: 

Pluto på mob. 468 07 329

Luna på mob. 469 09 603

Tellus på mob. 948 89 017

Neptun på mob. 908 98 193

Beskjeder og kontakt skal kun gis per telefon eller når dere leverer / henter barnet på Ferieklubben. E-post blir ikke besvart når det er Ferieklubb.