Skolehelsetjenesten og skoletannlegen

Ved sykdom og skade henvises elevene til legesenteret eller til egen lege. Selv om det ikke gis behandling av sykdom, gis det gjerne råd og hjelp ved helseproblemer, skader og sykdom. En av skolehelsetjenestens hovedoppgaver er å kartlegge elevenes behov og henvise videre når det er nødvendig. Det gis helseopplysning, helseveiledning og samtaletilbud individuelt, i grupper eller i hel klasse på ulike klassetrinn.

Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet ved skolen og har blant annet jevnlige møter med sosiallærere og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier:

Trine Holmslien
Mobil: 90215295 // e-post

Kontortid:
Mandag - torsdag: kl. 8.30 - 15.00

Fredager etter avtale.

Eventuelt via skolens sentralbord:
tlf. 23 34 46 00

Skolelegen:

Gry Tøfte-Furu, er på skolen torsdager i partallsuker.

Skolepsykologen:

Kontakt skjer via helsesykepleier.

Vaksiner

På nettsiden til Folkehelseinstituttet kan du lese mer om vaksiner og vaksinasjon. Vi anbefaler spesielt å lese mer om vaksinen for jenter på 7.trinn - HPV-vaksinen (vaksine for forebygging av livmorhalskreft). Fra høsten 2018 vil gutter også få tilbud om denne vaksinen.

Les mer om tilbudet fra skolehelsetjenesten her - inkludert vaksineprogrammet. 

Skoletannlegen

Elevene ved Høybråten skole sogner til Haugenstua tannklinikk. Der gis de gratis tilbud om forebyggelse og behandling av tann- og munnsykdommer samt tannskader.
Fra og med ca. 3-års alder blir alle systematisk innkalt til tannklinikk for undersøkelse og eventuell behandling. I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år.

Tannhelsetjenesten i Oslo 

Haugenstua tannklinikk

Telefon:
23 46 63 70

e-post: haugenstua@hel.oslo.kommune.no

Besøksadresse:
Garver Ytteborgs vei 98, 0977 OSLO

Åpningstider:
kl. 08.00 - 15.30

Skolehelsetjenesten