Aktiviteter i Bydel Stovner

Tilbud om aktiv høstferie for elever på 5.-7.trinn.

I Bydel Stovner er det ca. 30 ulike idrettslag som tilbyr 25 ulike idrettsaktiviteter. Aktivitetsguidene i Bydel Stovner kan hjelpe dere med å finne frem.

For mer informasjon se dokumenetene på denne siden.