PPT og logoped

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte hevende seg til skolen, som henviser til PPT.

Når det gjelder ønske om vurdering av opplæringsbehov ved skolestart, må foresatte henvende seg til barnets bostedsskole, som henviser til PPT.

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker (se mer nedenfor - Logopeden)
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

 

Logopeden

Skolens logoped, Laila Gjærum, er på skolen mandager og torsdager. Hun jobber spesielt med disse områdene:

 • taleflytvansker - stamming og løpsk tale
 • stemmevansker
 • artikulasjonsvansker

I tillegg bistår Laila skolen med utredning av eventuelle lese- og skrivevansker.

Les mer om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 46 54 00

PPT epost  

Besøksadresse: Skedsmogata 25, 0655 OSLO

Spesialundervisning

Utdanningsdirektoratet har laget en nettside som de har kalt Spesialundervisning. Her kan du lese mer om bl.a. rettigheter og saksgang.