Lekselesing

Lekselesing på AKS

Vi anbefaler at leseleksene gjøres hjemme og at elevene leser høyt for en voksen.