Lekselesing

Lekselesing på AKS

1. klasse (Pluto): tirsdager kl. 14.15 –15.00

2. klasse (Luna): mandager kl. 14.15–15.00

3. klasse (Tellus): mandager kl. 13.30–14.15

4. klasse (Verkstedet): tirsdager kl. 13.00–13.50