Lekselesing

Lekselesing på AKS

1. klasse (Pluto): tirsdager kl. 14.15 - 15.00

2. klasse (Luna): mandager kl. 14.15 - 15.00

3. klasse (Tellus): mandager kl. 13.30 - 14.15

4. klasse (Verkstedet): tirsdager kl. 13.00 - 13.50