Prøver og kartlegginger

Alle prøvene er ment som hjelp for lærerne i deres arbeid med og for elevene. Det er viktig at vi vet hver enkelt elevs ståsted slik at vi kan gi best mulig tilpasset opplæring - for alle. 

Gjennom prøvene får vi blant annet hjelp til å finne de som trenger større utfordringer og de som trenger mer støtte.

De statlige, nasjonale samt Osloprøvene står oppført i kalenderen på førstesiden. Du kan lese mer om prøvene på Osloskolens nettsider samt Utdanningsdirektoratets nettsider.

Prøvekalender 2019/20

Nasjonale prøver for elevene på 5. trinn arrangere i uke 37 og 38:

  • Engelsk: onsdag 11.9 C+D, fredag 13.9 A+B
  • Lesing: tirsdag 17.9 A+B, onsdag 18.9 C+D
  • Regning: fredag 20.9 - alle klassene