Biblioteket

Bokuka 2016 - Det var til tider lang kø i utlånsskranken

Biblioteket er åpent og bemannet hver dag. Bibliotekslæreren vår heter Hanne. Når Hanne ikke er til stede, får elevene god hjelp fra biblioteksassistene fra 7.trinn.

På biblioteket vårt har vi en fortellerkrok med SmartBoard, flere arbeidsbord og stoler samt pc-er der elevene kan søke etter informasjon med veiledning fra bibliotekslæreren. Dessuten kan elevene jobbe med annet faglig arbeid. Når de større elevene har prosjekter, er det travel aktivitet på biblioteket! Det er det også på dagene med lekselesing.