Mål og innhold

Planene dekker følgende områder:

  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse

Planene som lages ligger på skolens hjemmeside. Planene tar utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen. Basene lager detaljerte ukeplaner som sendes via epost - disse legges også ut på skolens hjemmeside.