Nettvett

Vi ønsker å være en mobbifri skole, dette gjelder også nettmobbing som ofte foregår i det skjulte. Den gyldne regelen om at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet gjelder også når vi bruker læringsbrett, nettbrett, PC, mobil, smarttelefon, smartklokker osv. 

Det er mye man må huske på og lære når man benytter digitale enheter. Dette gjelder f.eks. det å ta bilder av andre - be alltid om lov og fortell hvordan du har tenkt å bruke bildet. Man kan heller ikke laste ned å bruke et hvilket som helst bilde eller illustrasjon fra nettet - man må alltid sjekke brukerrettighetene for å se om man faktisk kan bruke bildet. Dette jobber vi med på skolen samt mye annet som f.eks. kildekritikk, det å skrive på nettet, om nettroll m.m. Og hva gjør man når man oppdager noe man ikke liker? Redd Barna er en av nettsidene vi bruker i dette arbeidet.

Nettsider om nettvett