Høybråten Aktivitetsskole (AKS)

AKS skal også bidra til å styrke barnas faglige kompetanse. Det skal gis mulighet for læringsstøttende aktiviteter, herunder leksehjelp. AKS skal omfatte både ute- og inneaktiviteter.

AKS skal ifølge Rammeplan for AKS kjennetegnes ved:

  • Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.
  • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen.
  • Å ha læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturerte og forutsigbare.
  • Å ha en sterk forankring i skolens ledelse.
  • Å gi mulighet for å gjøre lekser på AKS.


AKS på Høybråten skole

Bemanningen består av en leder, fire baseledere samt  AKS-medarbeidere. Vi har sambruk med skolen. I tillegg benytter vi skolens gymsal, svømmebasseng, musikkrom og andre spesialrom. Vi har egen spisesal i underetasjen.

Vi vil legge til rette for varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter for barna før og etter skoletid. Sammen med skolen skal vi videreutvikle barnas grunnleggende ferdigheter og sosiale kompetanse gjennom varierte aktiviteter som gir mestringsfølelse. Vi skal være lyttende voksne som barna kan snakke og diskutere med, søke trygghet hos og trives med. Vi kan tilby et godt og trygt sted der foresatte kan være sikre på at barna har det bra.

Vi har de samme primærgruppene som skolen, med en gruppeleder pr. gruppe.

Rektor ved Høybråten skole har ansvaret for Aktivitetsskolen. Rektor har delegert det daglige, faglige og administrative ansvaret, samt opptak av nye barn til leder av AKS.

AKS–hjem

Vi har et foreldremøte om høsten sammen med skolen. Dere får innkalling gjennom skolen. Vi innkaller ikke til foreldresamtaler slik skolen gjør. Skulle det være noe spesielt og foresatte ønsker dette, tar vi gjerne en samtale. Da velger dere om det bare er med gruppeleder eller om dere ønsker at baseleder eller AKS-leder skal være med. Ta kontakt så avtaler vi.

Alle informasjon vil bli sendt ut som epost dersom dere har levert inn e-postadresse til oss. Du kan også gå inn på skolens hjemmeside under Aktivitetsskolen, så finner du det meste der.

Alle barn må være ute minst en halv time hver dag uansett vær. Barna må ha egnet tøy og skotøy til å være ute. Sørg for at det til enhver tid er navnet skiftetøy, regntøy og gummistøvler på garderobeplassen til barna. Alle må også ha navnet innesko / tøfler.

Vi ønsker ikke at barna har med egne leker på AKS.