Om Høybråten Aktivitetsskole (AKS)

Aktivitetsskolen blå logo

AKS skal også bidra til å styrke barnas faglige kompetanse. Det skal gis mulighet for læringsstøttende aktiviteter, herunder leksehjelp. AKS skal omfatte både ute- og inneaktiviteter.

AKS skal ifølge Rammeplan for AKS kjennetegnes ved:

  • Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.
  • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen.
  • Å ha læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturerte og forutsigbare.
  • Å ha en sterk forankring i skolens ledelse.
  • Å gi et kvalitativt godt leksetilbud i samarbeid med skolen.


AKS på Høybråten skole

Bemanningen består av en leder, tre baseledere og 20 assistenter. Vi har sambruk med skolen på 1.trinn (Pluto), 2.trinn (Luna) og 3.trinn (Tellus). 4.trinn er på Neptun, men vil også benytte Verkstedet samt være sammen med 3.trinn på Tellus. I tillegg benytter vi skolens gymsal, svømmebasseng, musikkrom og andre spesialrom. Vi har egen spisesal i underetasjen.

Vi vil legge til rette for varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter for barna før og etter skoletid. Sammen med skolen skal vi videreutvikle barnas grunnleggende ferdigheter og sosiale kompetanse gjennom varierte aktiviteter som gir mestringsfølelse. Vi skal være lyttende voksne som barna kan snakke og diskutere med, søke trygghet hos og trives med. Vi kan tilby et godt og trygt sted der foresatte kan være sikre på at barna har det bra.

Vi har de samme primærgruppene som skolen, med en gruppeleder pr. gruppe.

Rektor ved Høybråten skole har ansvaret for Aktivitetsskolen. Rektor har delegert det daglige, faglige og administrative ansvaret, samt opptak av nye barn til leder av AKS.

AKS–hjem

Vi har et foreldremøte om høsten sammen med skolen. Dere får innkalling gjennom skolen. Vi innkaller ikke til foreldresamtaler slik skolen gjør. Skulle det være noe spesielt og foresatte ønsker dette, tar vi gjerne en samtale. Da velger dere om det bare er med gruppeleder eller om dere ønsker at baseleder eller AKS-leder skal være med. Ta kontakt så avtaler vi.

Alle informasjon vil bli sendt ut som epost dersom dere har levert inn epostadresse til oss. De som ikke har oppgitt epostadresse, vil få informasjonen som ranselpost. Du kan også gå inn på skolens hjemmeside under Aktivitetsskolen, så finner du det meste der.

Alle barn må være ute minst en halv time hver dag uansett vær. Barna må ha egnet tøy og skotøy til å være ute. Sørg for at det til enhver tid er navnet skiftetøy, regntøy og gummistøvler på garderobeplassen til barna. Alle må også ha navnet innesko / tøfler.

Vi ønsker ikke at barna har med egne leker på AKS.

Halvdagsplasser

Høybråten skole har totalt 60 halvdagsplasser. Inntil 50% av disse er reservert 4.trinn, inntil 30% er reservert elever på 3.trinn, inntil 15% er reservert elever på 2.trinn og inntil 5% er reservert elever på 1.trinn.

De som har halvdagsplasser må overholde tidspunktet for henting. Barnet skal hentes innen / presis den tiden som er avtalt. Vi viser til "Forskrift for Aktivitetsskolen" §23 pkt. b om at rektor kan gå til oppsigelse av plassen ved gjentatte overskridelser av avtalt oppholdstid. Se også retningslinjer for bruken av halvdagsplass. Disse er godkjent av Driftsstyret. Skjema for halvdagsplass skal fylles ut og leveres baseleder før halvdagsplass tas i bruk. Man skal tilstrebe å ha en fast ukeplan gjennom hele året.