Samisk og andre språk

Språktilbud ved Høybråten skole – fransk, spansk, samisk og tysk.

I 7. klasse får elevene virkelig smake på verdensspråk – tysk og fransk. Elevene har et halvt år med hvert av språkene. Forhåpentligvis vil dette gjøre valget av fremmedspråk på ungdomsskolen enklere. Elevene lærer helt grunnleggende ord og begreper samt høflighetsfraser gjennom muntlig aktivitet, spill og film.

Språktilbud på AKS

Det er ikke bare i skoletiden at elevene får mulighet til å lære et nytt språk. Elevene som har Nathalie som baseleder på AKS, får god innførin i fransk. Nathalie har bodd mesteparten av livet i Norge, men hun er født og oppvokst i Frankrike og har fransk som sitt morsmål. Tilbudet om fransk på skolen, både på AKS og på 7. trinn, har Nathalie hatt i mange år på skolen vår.

I 1. klasse har de nå startet med et nytt verdensspråk – spansk. Tilbudet er så populært at de har måttet dele elevene inn i tre grupper. Mange elever kjenner allerede språket noe fra reiser til spansktallende land (Syden).

Samisk opplæring

Samiske barn har rett til opplæring i samisk uansett hvor i landet de bor. For elever på 1. – 7. trinn er det elever og foresatte som sammen bestemmer om de skal bruke sin rett til å få samisk opplæring. Fra og med 8. trinn er det elevene selv som bestemmer om de ønsker samisk opplæring. Vi har ikke opplæring i samisk på Høybråten skole, men de av våre elever som ønsker nordsamisk vil få sin samiskundervisning på Kampen skole. Disse elevene drar til Kampen skole 1 –  2 ganger i uka etter ordinær undervisning. Elever som velger sørsamisk eller lulesamisk vil få tilbud om fjernundervisning. Ofte gis denne undervisningen i kombinasjon med at elevene får reise på språksamling/hospitering. 

Barn som har samisk som sitt morsmål kan velge å ha samisk som sitt førstespråk, samisk 1. De kan også velge å ha både samisk og norsk som sitt førstespråk. De barna som velger to førstespråk vil få flere undervisningstimer i løpet av en skoleuke sammenlignet med sine klassekamerater, men også få en bredere språkkompetanse.

Barn som snakker litt samisk fra før eller har lyst til å lære seg samisk når de begynner på skolen, kan velge samisk som andrespråk. Valget er da mellom samisk 2 og samisk 3. Samisk 2 kan være fint for de som allerede behersker språket litt fra før, mens samisk 3 kan passe til dem som ikke kan noe fra før eller har behov for å bruke lengre tid på å lære seg et nytt språk.

Samiske barn kan når som helst i sin skolegang ønske seg samisk opplæring. Dette betyr at barnet kan starte opp med sin samiske språkopplæring også når de går på mellomtrinnet eller ungdomstrinnet. De kan til og med velge samisk for første gang når de begynner sin videregående opplæring.  Å velge vekk samisk ved skolestart på 1. trinn betyr derfor ikke at barnet har mistet sin rett til å få denne opplæringen på et senere tidspunkt. Ungdom som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk er fritatt for fremmedspråk eller språklig fordypning på ungdomsskolen, men de har rett til å velge dette dersom de selv ønsker dette. Så lenge de har samisk har de også rett til å få fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Dere kan finne mer informasjon om samisk opplæring her:

Utdanningsdirektoratet

Oslo kommune sine settsider