Kontakt AKS

Øverste leder for Høybråten AKS:

Christer Sundby, e-post
Tlf. 23 34 46 00

AKS-leder 
Mira Valkova, e-post
Tlf. 23 34 46 15

AKS-koordinator:
Hanne Eriksson, e-post
Tlf. 950 93 783

Kontaktinformasjon AKS

Vi ønsker helst å få beskjeder på e-post. På den måten kan vi gi dere bekreftelse på at e-posten er lest. Ellers kan dere ringe oss, gjerne på formiddagen hvis mulig

 • Baseleder 1.trinn - Pluto:
  Else Fjeld, e-post
  Mob. 468 07 329
 • Baseleder 2.trinn - Luna:
  Sonny Mileo, e-post
  Tlf. 469 09 603
 • Baseleder 3. trinn - Tellus:
  Nathalie Marheim, e-post
  Mob. 948 89 017
 • Baseleder 4.trinn - Neptun:
  Kenneth Lindberget, e-post
  Mob. 908 98 193
 • Baselederkontoret: Tlf. 23 34 46 70
 • Kjøkkenet på AKS: Tlf. 23 34 46 27
 • Skolens kontor: Tlf. 23 34 46 00

Fravær / sykdom

Det er viktig at dere gir beskjed til AKS om barnet har fri eller er syk. Husk også dette i skolens ferier og fridager. Dersom barnet ikke kan følge Aktivitetsskolens rutiner på grunn av sykdom, må barnet være hjemme.

Allergi / medisiner

Barn som har allergi eller trenger andre medisiner, kan oppbevare disse på AKS.