Lærere og assistenter

Lærerne nås pr telefon via skolens sentralbord: tlf. 23 34 46 00. 

1. trinn - Pluto

1A: Inger J. Gaarder, e-post
1B: Elisabeth Kristiansen, e-post
1C: Mari H. Ødegård, e-post

Faglærere / spesialundervisning:
Marius Johansen, e-post
Anne Cecilie Christensen, e-post
Melissa Aarskog, e-post

2. trinn - Luna

2A: Eline Sundvoll, e-post
2B: Saima Saleem, e-post
2C: Joanna Karlsmyr, e-post
2D: Lotte Widerøe, e-post

Faglærere / spesialundervisning:
Sonia Güllü, e-post
Oda Erika Løkken, e-post
Ellen Tybring, e-post

3. trinn - Tellus

3A: Ida Engerbakk Salvesen, e-post
3B: Guro Haukedalen, e-post
3C: Sigrun Torbo Benbow, e-post
3D: Kristin K. Granlund, e-post

Faglærere / spesialundervisning:
Birgit K. Pettersone-post
Anne Cecilie Christensen, e-post
Ingvild Makilla, e-post
Melissa Aarskog, e-post
Ellen Tybring, e-post

4. trinn - Neptun

4A: Hans Mong, e-post
4B: Marita Gjerde,  e-post
4C: Robert Sjøholt, e-post
4D: Stine Chr. Holtet,e-post

Faglærere / spesialundervisning:
Gyri W. Vallevik, e-post
Naeem Ahmed, e-post
Charlotte Sand, e-post

5. trinn - Neptun

5A: Marte Mjønerud, e-post
5B: Ingvild R. Frafjord, e-post
5C: Stefan Samuelsen, e-post
5D: Tor H. Ottesen, e-post

Faglærere / spesialundervisning: 
May Sofie F. Wisløff, e-post
Mari Heggen, e-post

6. trinn - Europa

6A: Erik S. Pedersen, e-post
6B: Charlotte Vardehaug, e-post
6C: Hege Sakariassen, e-post
6D: Karen Selma Mariendal, e-post

Faglærere / spesialundervisning:
Christine Fenn, e-post
Christine Frøisland, e-post
Lene Haakonsen, e-post

7. trinn - Verden

7A: Arnt Gunnar Sandve-Johansen, e-post
7B: Silje M. Skyrudsmoen, e-post
7C: Kristian Braathen, e-post
7D: Birthe M. Jøssang, e-post

Faglærere / spesialundervisning:
Kristin Engebretsen, e-post
Stine Chr. Holtet, e-post
Trym Bjørnson-Langen, e-post
Nathalie Marheim, e-post
Karen Mariendal, e-post

MerLærere

MerLærer i lesing:
(Anne) Lene Lindgren, e-post 

MerLærer i regning:
Maya Høiaas, e-post

Skolens assistenter

Anas El Moussaoui
Anita Lihus
Bente Trønnes
Cora Terge Le
Geir Forsberg
Joachim Lihus
Kenneth Lindberget
Morten Langsholdt
Robert Dahlen
Saloua Ben Abdellah
Wioletta Halenka

Andre i skolen

Biblioteket:

Hanne Whist Johansen, e-post

Elevrådskontakt:
Stine Chr. Holtet, e-post

IKT-driftsansvarlig:

Yassin Talhaoui, e-post

Kontaktlærere

Kontaktlærerne koordinerer undervisningen i basegruppene, gjør seg spesielt godt kjent med elevene i sin gruppe og veileder dem i faglige, sosiale og personlige spørsmål med sikte på deres trivsel og utvikling i skolen. Kontaktlærerne har ansvar for informasjon til hjemmene og skal minst to ganger i året ha samtaler med foresatte (utviklingssamtaler). I samarbeid med gruppekontaktene skal kontaktlærerne arrangere minst to foreldremøter for trinnet i året.

Hva betyr det?

NISK

Norsk intensivt språkkurs. Les mer på Osloskolens nettsider.

Ny Start

Intensivt lesekurs, en del av TIEY-programmet (Tidlig Innsats Early Years). 

Spesialundervisning

Gis som enkeltvedtak fastsatt av skolens rektor etter at utredning ved PPT er gjennomført. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider.