Lærere og assistenter

Lærerne nås pr telefon via skolens sentralbord: tlf. 23 34 46 00. 

Kontaktlærere

Kontaktlærerne koordinerer undervisningen i basegruppene, gjør seg spesielt godt kjent med elevene i sin gruppe og veileder dem i faglige, sosiale og personlige spørsmål med sikte på deres trivsel og utvikling i skolen. Kontaktlærerne har ansvar for informasjon til hjemmene og skal minst to ganger i året ha samtaler med foresatte (utviklingssamtaler). I samarbeid med gruppekontaktene skal kontaktlærerne arrangere minst to foreldremøter for trinnet i året.

Drawing of a city