Skolekretsområdene

Siden viser også en oversikt over hvilke barnskoler vi har i Oslo. Skolene har begrenset antall plasser og det er ikke bestandig elevene får plass på sin nærskole. Man vil da få tilbud om plass på en annen nærliggende skole. Og man har mulighet til å sette seg på venteliste.