AKS 1. trinn – Pluto

AKS Pluto

Baseleder: Else Fjeld, e-post, Mob. 468 07 329

Vi jobber også på AKS - Pluto: Geir, Anas, Qanta, Mughilan og Sara

I tillegg til kontaktinformasjon så finner du nærmere informasjon om hvordan MorgenAKS er organisert for førsteklassingene. Du finner også ukeplaner og ulike tilbud om f.eks. kurs som elevene kan delta på.

Ukeplaner / tilbud