Miljøfyrtårn

Å være et Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Høybråten skole gjør en innsats for miljøet bl.a. ved å sortere restavfall, papir, plast og matavfall og slå av lyset når vi forlater rom. En annen stor bidragyter er at vi benytter jordvarme og ikke oljefyr til oppvarming.

Vi er en miljøfyrtårnskole!

Vi mottok bevis på at vi er et Miljøfyrtårn 5.juni 2009 i Oslo Rådhus.

Fredag 5.juni 2009 var skolens ledelse og representanter for skolens elevråd, invitert til Oslo Rådhus for å motta et miljøsertifikat som viser at vi nå er en miljøfyrtårnskole. Utdelingen skjedde i forbindelse med Oslos bymiljøkonferanse.