Ledelse og administrasjon

Ledelsen ved Høybråten skole
Fra venstre: undervisningsinspektør Miriam R. Opsal, rektor Ricke Müller, assisterende rektor Arve Rønning og undervisningsinspektør Christer Sundby.

 

Rektor: 
Ricke Müller
Tlf. 23 34 46 00, e-post

Assisterende rektor - pedagogisk ansvar for 6. og 7. trinn:
Arve Rønning
Tlf. 23 34 46 00, e-post

Undervisningsinspektør - pedagogisk ansvar for 4. og 5. trinn:
Miriam R. Opsal
Tlf. 23 34 46 00, e-post

Undervisningsinspektør - pedagogisk ansvar for 1. – 3. trinn og AKS:
Christer Sundby
Tlf. 23 34 46 00, e-post

Aktivitetsskoleleder:
Mira (Miroslava Ivanova) Valkova
Tlf. 23 34 46 15, e-post

AKS-koordinator:
Hanne Eriksson
Tlf. 950 93 783, e-post

Sosiallærer:
Marianne Åkvåg
Tlf. 23 34 46 00, e-post

Kontoret:
Kontorleder: Mathini Thuraisingam
tlf. 23 34 46 00, e-post

Lene Tekia
tlf. 23 34 46 00, e-post

Postmottak Høybråten skole

Høybråten skole, e-post

Vikarinnkalling og fast pedagogisk vikar:

Eirik Lyssand, e-post
MOBIL: 905 09 807

Vaktmester:
Coor vaktmestertjeneste -  e-post

Feil og mangler meldes til Coor Servicetorget

Geir Isaksen, vaktmester
mob. 466 26 412, e-post

Hvem gjør hva?

Rektor

Rektor Ricke er pedagogisk og administrativ leder av skolen. Hun har ansvar for å skape et godt læringsmiljø i skolen, legge forholdene til rette for pedagogisk utviklingsarbeid og fremme samarbeid og trivsel mellom alle som er tilknyttet skolen. Rektor er også ansvarlig for Høybråten Aktivitetsskole.

Assisterende rektor

Assisterende rektor, Arve, har spesielt ansvar for den pedagogiske oppfølgingen på 6. og 7. trinn. Han følger spesielt opp nytilsatte ved skolen, og han veileder lærere på videreutdanning samt forsterket lærerutdanning. Han er også koordinator for praksisopplæringen som studentene ved OsloMet – storbyuniversitet gjennomfører hos oss.

Undervisningsinspektørene

Miriam har ansvaret for den pedagogiske oppfølgingen på 4. og 5. trinn. Hun har også ansvar for skolens TOPteam som består av spesialpedagoger, MerLærere og ressurslærere. Miriam følger også opp svømmeopplæringen ved skolen. Christer ha spesielt ansvar for den pedagogiske oppfølgingen på 1. - 3. trinn. Han er også kontaktperson for barnehagene og Aktivitetsskolen (AKS).  

Sosiallæreren

Sosiallærerens saksområder er arbeid med skolestart, tverrfaglige møter, samarbeid med pedagogisk- psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) og helsetjenesten. Vi gjør oppmerksom på at PPT kan kontaktes direkte av foresatte. Sosiallærer har også kontakt med instanser som Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og Barnevernet.