Ledelse og administrasjon

Rektor: 
Jan Gunnar Braathen

tlf. 23 34 46 00, e-post

Assisterende rektor:
Synne Kiran Bartels

tlf. 23 34 46 00, e-post

Undervisningsinspektør:
Karianne Engedahl

tlf. 23 34 46 00, e-post

Aktivitetsskoleleder:
Inga Jònasdòttir

tlf. 23 34 46 15, e-post

Sosiallærer: 
Marianne Åkvåg

tlf. 23 34 46 00, e-post

Kontoret

Julie C. Grotterød
tlf.23 34 46 00, e-post

Evangelia T. Holme 
tlf. 23 34 46 00, e-post

Vaktmester

Coor vaktmestertjeneste -  e-post

Feil og mangler meldes til Coor Servicetorget

Raymond Olstad, vaktmester
mob. 97002300, e-post