Ledelse og administrasjon

Rektor: 

Ricke Müller
Tlf. 23 34 46 00, e-post

Assisterende rektor:

Arve Rønning
Tlf. 23 34 46 00, e-post

Fungerende undervisningsinspektør:

Katrine Falleth
Tlf. 23 34 46 00, e-post

Aktivitetsskoleleder:

Mira (Miroslava Ivanova) Valkova
Tlf. 23 34 46 15, e-post

Sosiallærer: 

Marianne Åkvåg
Tlf. 23 34 46 00, e-post

Kontoret

Julie C. Grotterød
tlf.23 34 46 00, e-post

Sunbal Saleem Butt
tlf. 23 34 46 00, e-post

Postmottak Høybråten skole

Høybråten skole, e-post

Vaktmester

Coor vaktmestertjeneste -  e-post

Feil og mangler meldes til Coor Servicetorget

Geir Isaksen, vaktmester
mob. 466 26 412, e-post