Ledelse og administrasjon

Skolens ledelse: undervisningsinspektør Christer Sundby, rektor Ricke Müller, assisterende rektor Arve Rønning, fungerende undervisningsinspektør Katrine Falleth og sosiallærer Marianne Åkvåg.

Fra venstre: undervisningsinspektør Christer Sundby, rektor Ricke Müller, assisterende rektor Arve Rønning. 
Bak fra venstre: fungerende undervisningsinspektør Katrine Falleth og sosiallærer Marianne Åkvåg.

Rektor: 

Ricke Müller
Tlf. 23 34 46 00, e-post

Assisterende rektor - pedagogisk ansvar for 6. og 7. trinn:

Arve Rønning
Tlf. 23 34 46 00, e-post

Undervisningsinspektør - pedagogisk ansvar for 1. – 3. trinn og AKS:

Christer Sundby
Tlf. 23 34 46 00, e-post

Fungerende undervisningsinspektør - pedagogisk ansvar for 4. og 5. trinn:

Katrine Falleth
Tlf. 23 34 46 00, e-post

Aktivitetsskoleleder:

Mira (Miroslava Ivanova) Valkova
Tlf. 23 34 46 15, e-post

Sosiallærer: 

Marianne Åkvåg
Tlf. 23 34 46 00, e-post

Kontoret

Kontorleder: Mathini Thuraisingam
tlf. 23 34 46 00, e-post

Sunbal Saleem Butt
tlf. 23 34 46 00, e-post

Postmottak Høybråten skole

Høybråten skole, e-post

Vikarinnkalling:

Else Berit Mørkrid, e-post
MOBIL: 905 09 807

Vaktmester

Coor vaktmestertjeneste -  e-post

Feil og mangler meldes til Coor Servicetorget

Geir Isaksen, vaktmester
mob. 466 26 412, e-post