Velkommen til førskoledager

Innskriving for skolestartere

Vi har delt førskoledagene i to - det vil ikke være mulig å bytte dag. 

  • Gruppe 1 (grønt ark) møter tirsdag 21.05.19 klokken 09.00-12.30, og
  • Gruppe 2 (gult ark) møter tirsdag 28.05.19 klokken 09.00-12.30

Klassene for neste år er ikke satt sammen til disse dagene, så det er tilfeldig hvilke barn dere kommer sammen med.

Vi ønsker at elevene skal få treffe noen av de andre barna på trinnet, at de skal få se litt av skolen, og at vi voksne som jobber på skolen skal få bli litt kjent med de nye skolestarterne.

Skolen ønsker at dere tar kontakt hvis dere ikke kan møte på oppsatt førskoledag.

Foresatte samles i skolens musikkrom til et foreldremøte og etterpå til kafé i AKS' lokaler. 

Vi ønsker velkommen til Høybråten skole!