Veiarbeider - endrede kjøremønstre

Veiarbeider og endrede kjøremønstre

Både Bergtunveien og Bjerkeliveien vil bli berørt når kommunen skal etablere ny vannledning i disse to veiene. 

I Bergtunveien vil det ikke bli innkjøring fra Høybråtenveien. Kjøreretningen i Olsebakken og Nilsebakken vil bli motsatt av det det er i dag -  trafikken vil kjøre ned denne bakken.

Det vil fortsatt være mulig å benytte fortauet i Bergtunveien. Vi oppfordrer til at elevene går til skolen i perioden hvor arbeidene vil pågå.