OBS!Endrede kjøremønstre igjen

Veiarbeider og endrede kjøremønstre
  • etter lunsj blir kjøreretningen i den bratte bakken i Høybråtenveien snudd tilbake til normalt og gangfelt blir tilbakestilt. (Å søke om eventuell permanent endring av plassering av overgangen og permanent gangfelt ligger utenfor prosjektets mandat).

Det blir jobbet i Bergtunveien i neste uke for å ferdigstille mens skolen har ferie.

Videre informerer Oslo kommune ved Vann- og avløpsetatentter at gangfelt blir tilbakestilt. 

Det blir jobbet i Bergtunveien i neste uke for å ferdigstille mens skolen har ferie (uke 13).