Hele skolen danset BlimE-dansen

Fin avslutning på Trivselsuka - hele skolen danser BlimE-dansen!

Årets BlimE-tekst er skrevet av Freddy Kalas. Den tar opp temaet ensomhet og hvor viktig det er å ikke la noen stå alene, men å få alle med. Alle klasse hadde øvd mye på årets BlimE-dans. Henrik, nestleder i Elevrådet, var konferansier. Og elevene fra 7. trinn ledet an foran alle de andre elevene. Den beste dansen hittil! ble det sagt etterpå. 

I 1.klasse har de f.eks. hatt rollespill. Hvordan kan man få med andre som står alene? Hvordan kan man selv bidra? 

I forbindelse med brenningen av stygge ord på mandag, skrev elevene også gode ord. Røde hjerter ble fylt med ord som gjør oss glad å høre. Hver klasse har fått et stort rødt hjerte fylt med fine hjerteord som elevene i klassen skrev. De små hjertene som elevene selv skrev skal utgjøre en hjertevegg ved inngangen til skolens hovedinngang.

Tusen takk til Jorid Næss Torheim for lån av bilde.