Skolehagen 2016

Glade elever i skolehagen

Det er de frivillige ildsjelene som er drivkraften i skolehagen vår. Nå har de hatt avslutningsmøte for årets skolehagetilbud. Det var et hyggelig møte med mye god mat, sang og engasjerte frivillige som er stolte av årets resultater.

Flott tiltak

Vi på Aktivitetsskolen synes det er helt fantastisk at så mange frivillige bidrar, sammen med voksne fra AKS,  til dette tilbudet som gjør det mulig for barna våre å oppleve å dyrke egen mat – å lære om prosessen, plante, høste og bli kjent med forskjellige typer frukt og grønt.

Vi håper og tror at dere foresatte er enige med oss om hvor fint det er å se på de stolte barna med de grønne posene fulle av selvdyrket mat.

Fakta fra skolehagen

Her kommer noen fakta om årets skolehagetilbud:

  • Vi har høstet 960,3 kg.
  • Vi har høstet 18 sorter.
  • Vi hadde rekordhøsting på squash, hele 258,2 kg.
  • All driften i skolehagen er økologisk.
  • Frivillige har lagt ned 211 timers arbeid i år.
  • Frivillige fra Lions har lagt ned 40 timer på dugnad og slått gresset 33 ganger.
  • Foreldre har lagt ned 23,5 timers arbeid i skolens ferie.

Skolehagen 2017

De frivillige har nå i samarbeid med oss på Aktivitetsskolen begynt planleggingen av neste års skolehagetilbud. Skolehagen er avhengig av frivillig innsats og støtte fra organisasjoner.

Gi beskjed til AKS-leder hvis du har lyst til å engasjere deg i skolehagen. Vi kommer til å tilby gratis kurs i løpet av våren.

Tusen takk!

Vi takker tusenfalt til alle som har bidratt: barn, foreldre, frivillige, Lions og alle på AKS. Takk for et fint skolehageår!