Rektor pensjonerer seg fra 1. juli 2018

Høybråten skole

Etter snart 20 gode år som rektor ved Høybråten skole velger jeg nå å prioritere familie og fritid i sterkere grad. Fram til jeg går av med pensjon håper jeg på et fortsatt godt samarbeid til det beste for elevene.

Med vennlig hilsen
Jan Gunnar Braathen
rektor