Skolens parkeringsplass

Vi minner om at skolens parkeringsplasser er for skolens ansatte i tidsrommet 07.00-17.00.

Parkeringsplassen egner seg ikke som snuplass eller til å slippe av elever. Ansatte har flere ganger vært vitne til farlige trafikksituasjoner med elever. 

Vi minner også om at det ikke må parkeres i skolegården mellom kl. 07.00 - 17.00. Unntak: parkering på oppmerkede plasser - krever parkeringstillatelse merket for funksjonshemmede.

Vi oppfordrer til at elevene går til skolen - lag gjerne gågrupper!