Koronaviruset pr. 26. april kl. 14.00

Illustrasjon

Oppdatering 26. april:

Forberedelsene til skolestart for elevene på 1. – 4. trinn har pågått en god stund allerede. AKS-ansatte har gjort en super jobb med å rydde bort ting vi ikke kan bruke, lage navnelapper, rydde pulter og stoler samt henge opp plakater rundt om på skolens område. Tusen takk!

Torsdag og fredag var også lærerne på trinn 1. – 4. tilbake på skolen. Elevene er blitt delt i kohorter (grupper) på 10 –  11 elever. Elevene på 1. trinn skal være på basene Pluto og Tellus. Elevene på 2. trinn skal være på basene Luna og Neptun. Vi tar i bruk det gamle skolebygget også, her skal elevene på 3. trinn være (Europa og Verden) og elevene på 4. trinn (Norge og Tekstilrommet). Det blir med andre god plass – 21 elever på en base, mot 84 elever slik vi hadde før koronaviruset. 

Foresatte har fått Skolemelding om hvor droppsonene for elevene er 8se egen nyhetssak). Elevene kan følges hit, men ikke videre inn i skolegården / skolebygget. Dette for å sikre minst mulig trafikk og mulighet for smitte. Elevene loses videre til oppstillingsplasser i skolegården. Disse er merket opp med god avstand mellom de ulike kohortene. Halve trinnet starter med uteskole, den andre halvparten har inneskole. De som er inne først avslutter med spising før de går ut til uteskole. De elevene som har vært ute starter inneskolen med spising.

Garderoben skal ikke brukes. Det er derfor viktig at dere sjekker været hver morgen og kler barna for uteskole. Elevene kommer til å være mest ute i AKS-tiden også. Skolen og kontaktlærerne har sendt ut skolemelding / e-post med nærmere informasjon om skoleåpning. 

Det vil bli en annerledes skoledag framover. Det viktige nå er å trygge elevene, få inn gode rutiner i forhold smittevern og det sosiale. Hjemmeoppgaver er nedtonet i starten ( lesing blir prioritert).

Til våre flotte foresatte: Vær trygge på at vi følger smittevernsreglene og at vi gjør alt vi kan for å følge de ekstra strenge tiltakene som vi har og som bydelsoverlegen har godkjent. Hjelp oss å forklare elevene før de kommer at de fremdeles skal passe på å være fra hverandre. Fortelle dem hvordan de hoster og nyser, og det viktigste av alt: Vaske hender godt. Syke barn og voksne SKAL IKKE på skolen. Sammen er vi best, og vi er avhengig av hverandre. 

Til de som som har barn (alle trinn) som har rett på tilsyn, skal slike henvendelser nå sendes til assisterende rektor Arve.

Oppdatering 8. april:

Elever på 1. – 4. trinn kan etter planen komme tilbake på skolen / AKS den 27. april.

Byrådet bygger sin avgjørelse på følgende forutsetninger for å gjenåpne:

  • At smittevernutviklingen fortsetter å være under kontroll
  • At smitteverntiltakene er forsvarlige
  • At foreldre, lærere og ansatte føler seg trygge
  • At byens befolkning fortsetter å følge smittevernreglene

Skolen avventer nærmere instrukser for å sikre forsvarlig smittevern fra Oslo kommune / Utdanningsetaten. Vi oppdaterer foresatte så snart denne foreligger oss.

Oppdatering 24. mars:

Regjeringen har besluttet i dag at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget. Siden det er påskeferie i Osloskolen frem til og med 14. april, vil elevene på Høybråten skole tidligst være tilbake 15. april – med mindre annet blir bestemt. Vi vil holde dere fortløpende orientert. 

Vi håper på forståelse for dette – vi står i dette sammen. Vi må alle være med på dugnaden mot koronaviruset. Vi takker for all støtte og forståelse vi har fått fra dere foresatte i den tiden vi har hatt hjemmeskole så langt. Dette er en spesiell tid for oss alle. Tusen takk for hjelpen dere gir til elevene og tilbakemeldinger vi får på hva som fungerer og hva som kanskje har fungert mindre bra. Vi lærer underveis – hjemmeskole er nytt for oss alle.

Samfunnskritiske funksjoner

Helsedirektorat kunngjorde 12. mars at 15 funksjoner er kritiske for samfunnet under Koronapandemien og at barneskolene skal ha et tilbud til elever hvor begge foreldre er pålagt av arbeidsgiver å møte på jobb i skoletiden. Det er ikke nok at man jobber i virksomheter som faller inn under disse 15 områdene, men de arbeidsoppgavene foresatte utfører i skoletiden skal være nødvendig for å opprettholde samfunnssikkerheten.

Et tungtveiende hensyn må alltid være å sikre at færrest mulig barn kommer på skolen for å beskytte de barna som er helt avhengige av tilsynstilbudet. Dersom mange barn kommer på skolen vil dette kunne bidra til økt smitte i befolkningen. Dersom dere mener at dere har arbeid som faller inn under disse 15 områdene må dokumentasjon fra arbeidsgiver leveres skolens ledelse.

NB! Barn som er syke, forkjølet eller har en redusert helse skal ikke under noen omstendighet være på skolen. Dette er viktig fordi mange av disse barna er særlig sårbare dersom de skulle bli smittet.

Les mer om dette tiltaket i skrivet fra skolen.

Du kan lese mer om samfunnets kritiske funksjoner her.

Hjemmeundervisning

Vi gjør oppmerksom på at selv om skolen er stengt, vil elevene få hjemmeundervisning. Kontaktlærerne vil sende ut e-post med nærmere informasjon om hvordan dette skal foregå. Oppgaver som skal besvares / gjøres daglig, vil bli lagt ut i Showbie og / eller sendt i e-post. Mange forlag har åpnet sine nettsider og disse vil være tilgjenglig gjennom FEIDE-innlogging. Dessuten har skolens elever tilgang til lesetringsprogrammet AskiRaski og mange elever har tilgang på MatteMatchen (10Monkeys).

Mange nettbaserte læringsressurser i Norge og utlandet er under stort press. Leverandørene jobber på spreng for å møte all trafikken til disse sidene. Også skolens meldingsystem, Skolemelding, sliter og mange meldinger kommer frem flere timer etter at de ble sendt. Vi ber derfor om at dere bruker e-post som kommunikasjonsvei med skolens lærere. Alle e-postadresser står på skolens hjemmeside. 

Les mer på Osloskolens hjemmeside.

Melding fra Helsedirektøren

Helsedirektøren har sendt ut en melding til landets innbyggere om at Koronaviruset nå sårer seg raskt, og at det er viktigere enn noen gang at alle bidrar til å bremse spredningen. Fortsett med å vaske hendene godt og ofte , vis hensyn når du hoster / nyser – bruk papirlommetørkle som du kaster etter bruk og vask så hendene godt med vann og såpe, eventuelt bruk Antibac hvis håndvask ikke er mulig. Du vil finne myndighetenes anbefalinger på helsenorge.no

Det er viktig at hjemmekarantener følges dvs. at man ikke går i butikker ol. Og at man unngår alle arrangementer og samlinger. Takk for at dere følger de retningslinjene som blir gitt.

Video om effektiv håndvask fra Folkehelseinstiuttet

Video om Koronaviruset – informasjon for barn, fra Helsedirektoratet