Elevrådet rydder skolegården

Elevrådet er aktive og rydder skolens område.

Torsdags morgen startet elevrådet skoledagen med å plukke søppel i skolegården. Det var stor iver og stort engasjement for å få en søppelfri skolegård. Elevene forteller at de plukket mye glass og godteripapir som de tror blir kastet her utenom skoletid. De er derfor opptatt av at de som bruker skolegården utenom skoletiden også er flinke til å bruke søppelkassene. Elevene vil ha en ren skolegård.

For å skape økt aktivitet i skolegården har Elevrådet bl.a. skaffet flere baller og bordtennisutstyr til alle trinn. Dette blir flittig brukt hver dag.

Hurra og takk til det flotte Elevrådet vårt!