Alle stygge ord er borte

Fungerende undervisningsinspektør, Katrine, sørger for at alle de stygge ordene brenner godt.

Trivelsuka 2018 er i gang. Det ble en brennhet start. Elevene hadde skrevet stygge ord på en papirlapp og lagt i en felles papirpose på trinnet. Etter storefri samlet faddertrinnene ble samlet to og to. 

Først ut var elevene på 1. og 5. trinn, så 2. og 6. trinn, og 3. og 7. trinn. Elevene på 4. trinn hadde seremoni alene. 

Hjerteord

Det har ikke bare vært fokus på stygge ord i dag. Vi har først og fremst hatt fokus på hjerteord - ord som gjør oss glade. Alle elevene fikk et rødt hjerte hver hvor det skrev et ord som gjør dem glade. Disse hjertene ble samlet inn og vi skal lage en stor hjertevegg ved inngangen til skolen i løpet av uka.

Vennskap og Blime

I friminuttene blir det aktivitetsguider som skal få leken i gang. Vi skal snakke om vennskap og hva som gjør noen til en god venn. Fredag avslutter vi med felles Blime-dans i skolegården.

Fint å få være sammen igjen - fadderbarn og faddere på 2. og 6. trinn fant hverandre raskt igjen.
Vi brenner alle stygge ord sammen.