AKS info: skolestartere og ferieklubb

Velkommen til Ferieklubben på AKS!

I informasjonsskrivet står det informasjon om AKS, om hva AKS er og hva dere kan forvente.

Det står også viktig ingormasjon om Ferieklubben som starter onsdag 1.august for årets skolestartere.

Vi ønsker dere alle en riktig fin sommer og vel møtt i august!