Gå til skolen

Å gå til skolen er med på å gi en tryggere skolevei og gir elevene en god start og slutt på skoledagen ved at de er fysisk aktive.