Skole-hjem samarbeid

Målet et standarden er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte. Standarden er utarbeidet av Utdanningsetaten på oppdrag fra Byrådet og er en del av Byrådets satsning på sosial mobilitet. 

Standarden er oversatt til seks språk og distribueres elektronisk til alle foresatte i Osloskolen, som har elever i grunnskolen eller på videregående skole. Skolene kan i tillegg utarbeide egne retningslinjer, som et supplement. 

På Oslo kommunes nettsider finner du Oslostandarden på norsk, arabisk, engelsk, tamilsk, tyrkisk og urdu.

Oslostandarden trådte i kraft høsten 2014.