Skole-hjem samarbeid

Målet med standarden er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte. 

Her kan du lese mer om samarbeid skole - hjem.

Skoleplattformen

Portalen

I portalen kan skolen blant annet publisere meldinger og informasjonssider. Som foresatt vil du her få tilgang til relevant informasjon fra skolen og om ditt barn. Portalen gir deg også tilgang til en informasjonsside for foresatte. Her finner du linker til informasjon og nyttige nettsider.

Portalen fungerer også som inngangsport til andre tjenester i Skoleplattform Oslo som f.eks.

Its – Mine Fag

Når du klikker på verktøyet "its – Mine fag" kommer du til Osloskolens læringsplattform som er levert av itslearning. Her får du tilgang til fagene til dine barn. Læringsplattformen er et rendyrket verktøy for undervisningsaktiviteter, og inneholder verktøy for planlegging, elevaktivitet, vurdering og oppfølging. 

Fravær

Når du klikker på verktøyet "Fravær" kommer du til en fraværsoversikt for ditt / dine barn. Løsningen for fravær er levert av Fronter.