Permisjonsreglement

Osloskolen innførte et endret permisjonsreglement fra høsten 2013. Målet er å redusere elevfraværet, blant annet ved å stramme inn muligheten til å få permisjon til feriereiser i skoleåret. Oslostandarden for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen omfatter alle elever i grunnskolen i Oslo kommune.

Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver

Det skal normalt ikke innvilges permisjon når eleven har tidligere udokumentert fravær fra skolen.

I grunnskolen i Oslo skal det ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 skoledager pr. skoleår. Dersom elever er borte fra opplæringen i lenger tid enn det er innvilget permisjon for, eller er borte uten innvilget permisjon, er dette å anse som udomumentert fravær. Skolen skal da følge gjeldende prosedyre for udokumentert fravær (pkt. 7 i Rundskriv 11/2014).

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har etter søknad rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager.

Fravær i grunnskolen kan deles i dokumentert og udokumentert fravær. Dokumentert fravær er
fravær av helsemessige grunner og permisjon innvilget av skolen. Rundskriv 1/2015 omhandeler hva skolen må gjøre ved ugyldig fravær (se faktaboks- Dokumenter).