Skolehelsetjenesten

Ved sykdom og skade henvises elevene til legesenteret eller til egen lege. Selv om det ikke gis behandling av sykdom, gis det gjerne råd og hjelp ved helseproblemer, skader og sykdom. En av skolehelsetjenestens hovedoppgaver er å kartlegge elevenes behov og henvise videre når det er nødvendig. Det gis helseopplysning, helseveiledning og samtaletilbud individuelt, i grupper eller i hel klasse på ulike klassetrinn.

Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet ved skolen og har blant annet jevnlige møter med sosiallærere og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Les mer om tilbudet fra skolehelsetjenesten her - inkludert vaksineprogrammet.