5.trinn Norge

Lærerne våre heter Arnt Gunnar (5A), Andrea (5B), Kristian (5C) og Birthe 5D. Andre som jobber hos oss er Silje, Christine Fe., Kristine F., Kristine E., Fehran og Ragnhild.

Nasjonale prøver

I oktober skal vi ha nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk - følg med på ukeplanen for nærmere informasjon senere.