3.trinn Tellus

Vi gleder oss til et nytt skoleår sammen med dere!

Vi begynner med litt repetisjon i norsk og matematikk. I samfunnsfag skal vi jobbe med bronsealderen - det skal bli spennende.

Torsdager har vi gym - husk gymtøy! Og følg med på ukeplanen for å se om det er gym inne eller ute.

Foreldremøte

Høstens foreldremøte blir mandag 18.september kl. 17.30 - husk å merke av i kalenderen allerede nå.