4.trinn Neptun

Tilbud om kodekurs for elevene på 4.trinn

 Alle elevene på 4.trinn vil få tilbud om kodekurs med oppstart på nyåret 2017.