Forventninger

Hva forventer vi av barna på AKS?

 • hilser når de kommer
 • tar av og på klær på egenhånd
 • henger opp klærne på garderobeplassen
 • sier fra når de trenger hjelp til påkledning
 • sier fra når de er våte og trenger hjelp til skifting
 • tørker seg selv etter dobesøk
 • kan knyte sko
 • overholder regler
 • rydder opp leker etter seg både ute og inne
 • takker for i dag når de går

 

Hva forventer vi av foreldrene på AKS?

 • barna har klær som passer for årstiden
 • barna har skiftetøy og innesko / tøfler
 • alle klær, skotøy og utstyr er navnet
 • leser all informasjon som blir sendt ut
 • barna har med sunn mat og drikke på turdager og i skolens ferier
 • rydder garderobeplassen jevnlig
 • sjekker postmappen om det er brev fra AKS hver dag
 • overholder frister
 • svarer på spørreskjemaer
 • overholder åpningstiden
 • gir beskjed når barnet er sykt eller av andre grunner ikke kommer på AKS
 • at mobilen ikke brukes ved henting av barna
 • gir beskjed når dere henter barna
 • leverer skjema for bruk av timene (for halvdagsbarn)
 • at dere ikke kjører inn i skolegården i åpningstider (kl. 07.00-17.00)

 

Hva kan du forvente av oss på AKS?

 • barnet ditt skal få trøst og omsorg når det trenger det
 • barnet ditt skal bli sett hver dag og så hjelp til å etablere vennskap
 • vi tar kontakt med dere hvis vi er bekymret for noe som gjelder ditt barn
 • ansatte viser deg respekt
 • vi samarbeider til barnets beste
 • vi sørger for at du får skriftlig informasjon om planlagte aktiviteter og turer (ukeplan)